Zakonska regulativa po pitanju daltonizma i daltonista uskoro se suštinski menja – daltonisti će ubuduće morati da koriguju kolorni vid